Müşteri odaklı bir üretim anlayışı, kalifiye iş gücünün etkin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, kalkınmanın dinamiği olan ağır sanayinin dışa bağımlığının azaltılması, ülkemizin üretim ve ihracatla zenginleşmesi ve güçlenmesi için evrensel iş kriterlerinden beslenen ve çevre sağlığına zarar vermeyi hiçbir türlü kâr karşısında tercih etmeyen küresel bir kuruluş olmak en temel ilkelerimizdendir.

a) “İnovasyon ve Sürekli iyileştirme bizim için vazgeçilmezdir.”
b) “Verdiğimiz sözü tutarız”
c) “Müşteri memnuniyeti her şeyin üzerindedir”
d) “Kalifiye iş gücü en kıymetli sermayemizdir”
e) “Yatırımları kendi geliştirdiğimiz öz sermaye ile yaparız”
f) “Çevreye zarar veren kısa vadeli kâr, uzun vadeli küresel zarar demektir”
g) “Sosyal Sorumluluk projelerinde en başta yer alırız”

Ülke ekonomisine hizmet etmek ve çevreyi korumak kendimize ve çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük iyiliktir.

SÜREKLİLİK

Tutarlı olmanın ve verilen sözü tutmanın gücüne inanıyoruz. Bu sebeple gerek kendi imalatımız olan gerekse teknoloji ithalatıyla kurulmuş olan sistemlerin bakımları düzenli olarak yapıp sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. 1979 yılından bize miras kalmış yüzlerce altın kurallardan biri gereği yedeklemek, hatta yedeğin yedeğini bulundurmak ne kadar masraflı olsa da Dünya çapında ki güvenimizin garantisi olarak hazırda beklemektedir.

İmalat sisteminin yanında stok politikalarının da süreklilik için önemini biliyor, her gün arttırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

MİSYON

Milli iş gücünü kullanarak, ürün ve hizmet kalitesindeki liderliğiyle, rekabet eden değil, rekabet kurallarını belirleyen, ulusal ve uluslararası ölçekte, marka ihraç eden, kurumsal kimliğe sahip bir firma olmak, Sürekli gelişmeyi, TİMKON Demir bütün organizasyonlara yaygınlaştırmış, inovasyonun gücüne inanan ve bu değeri hep yanında hisseden, takım ruhu ve kurum kültürünün desteğiyle, bulunduğu coğrafyada rekabet eden değil, rekabet kurallarını belirleyen, Dünya Markası bir firma olmak.

VİZYON

Hizmet verdiği ağır sanayide, Kaliteli ürün ve hizmeti gerçekleştirecek, organizasyonları kurup, milli iş gücünü geliştirerek ilerleyen; Pazar odaklı, Müşteri memnuniyetinden ödün vermeyen, Çalışan mutluluğunu ve Toplumsal sorumluluğunun bilincinde, sektöre yön veren, lider bir firma olmak.

STRATEJİLERİMİZ

– Müşteri odaklı, geleceğin ihtiyaçlarını bu günden görebilen ve planlayabilen Pazarlama anlayışına uygun Satış Organizasyonları kurmak, 
– İnsan ve Bilgi gücüne değer veren, geliştiren ve çalışanlarının aidiyet duygusu yüksek ve yetkin İnsan Kaynakları oluşturmak, 
– Kurumsal kaynakların yönetiminde, finansal kontrollerin yapılmasında, kurumsal geleceğimizi sağlayabilecek bir Mali Disiplin sistemi kurmak 
– Kaliteli üretimi, hizmet kalitesinin sınırsızlığını, örgütsel ve insan kalitesinin, bizlere sürekli kazanç sağlayacağına top yekûn inanmak 
– Toplumsal sorumluluğumuzu, çevreye duyarlılığımızı, iş ahlakından taviz vermeyen özelliğimizi hep korumak ve geliştirmek.