TİMKON ailesi olarak tüm çalışanlarımız ile birlikte benimsediğimiz politikalarımızı bu bölümde bulabilirsiniz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

1-Alanındaki teknolojik yenilikleri takip ederek kaliteli mamul çizgisini daha iyiye taşımak.

2-Müşteri beklentilerini gözeterek, Müşteri memnuniyetini sağlamak ve yeni müşteriler kazanmak.

3-Siparişleri ilk seferde doğru, hatasız ve zamanında yerine getirmek.

4-Hammadde girişinden ürün çıkışına kadar olan proseste sürekli iyileştirmeyi sağlayarak; Malzemeyi, zamanı ve insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak.

5- Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek, firmanın kurumsallığını korumak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

1-Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımıza çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı bireyler olmak,

2-Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymak,

3-Operasyonlarımızın verimini artırmak ve enerji tüketimini azaltmak,

4-Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

5-Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanarak, doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

1-Proaktif yaklaşımı temel hedef alarak ortaya çıkabilecek tehlike ve risklere karşı gerekli önlemleri almak.

2-Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

3-Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırarak iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek.

4-Tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak.

5-Sektörümüzde örnek gösterilen bir kuruluş olma çabasıyla performansımızı tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli geliştirmek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET POLİTİKAMIZ

1-Türkiye’nin sektöründe öncü firması olarak müşteri isteklerini / şikâyetlerini adil, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmek.

2-Müşteri memnuniyetini sağlamak ve artırmak.

3-Kalite beklentilerini tam olarak karşılamak.

4-Müşterilerimiz ile uzun vadeli, her iki taraf açısından da adil ve kazandıran bir ilişki kurmak.

5-Kuruluşumuzun tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatarak, sürekliliğini sağlamak.

6-Herkese eşit ve tarafsız davranmak.

7-Mevcut yasal ve mevzuata dayalı şartlara uymak.